Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNİN KADROYA GEÇİŞLERİ İLE İLGİLİ KESİN SINAV SONUCU
 
                Alt İşveren İşçilerinin 696 sayılı KHK kapsamında kadroya geçişleri ile ilgili olarak sınava alınması uygun görülen ekli listedeki onsekiz (18) kişinin sınav işlemi Artvin Valilik Makamının 09\02\2018 tarih ve 2018\46 sayılı onayı ile oluşturulan Sınav Komisyonunca 08\03\2018 günü, saat 10:00’da Müdürlüğümüz A.Gaffar OKKAN konferans salonunda yapılarak saat 11:30’da tamamlanmıştır.
01\01\2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan (Çal.ve Sos. Güv. Bakanlığı Tebliğ) hükümleri doğrultusunda sınavda başarılı olamayanlar, ilan tarihinden itibaren dört (4) gün içerisinde gerekçesini de belirtmek üzere yazılı olarak itirazda bulunabileceklerdir. İtirazlar sınav kurulunca dört (4) gün içerisinde karara bağlanacak ve ilgilisine tebliğ edilecektir. İtiraz üzerine verilen kararlar ise kesindir.01\01\2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan (Çal.ve Sos. Güv. Bakanlığı Tebliğ) hükümleri doğrultusunda sınavda başarılı olamayanlar, ilan tarihinden itibaren dört (4) gün içerisinde gerekçesini de belirtmek üzere yazılı olarak itirazda bulunabileceklerdir. İtirazlar sınav kurulunca dört (4) gün içerisinde karara bağlanacak ve ilgilisine tebliğ edilecektir. İtiraz üzerine verilen kararlar ise kesindir.


 
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • TUBİM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • KGYS